Co se u nás děje

Ve čtvrtek 29.10.2020 bude v mateřské škole uzavřen provoz z důvodu oznámeného přerušení dodávky elektrické energie.

V pátek 30.10.2020 dojde taktéž k přerušení provozu - školní jídelna nevaří. V MŠ bude sanitární den.

Vážení rodiče,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším opatřením.

Sledujte, prosím, web mzcr.cz, kde najdete aktualizované informace určené školám a zákonným zastupcům dětí.

Děkujeme za spolupráci.

Hana Nekulová

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.9.2020. Odhlášky svačin a obědů nebo případné absence oznamte, prosím, v pondělí 31.8. nebo nejpozději v úterý 1.9. do 6.45 hodin.


Děkujeme a přejeme úspěšný a pohodový start do nového školního roku.

Hana Nekulová, ředitelka školy

Vážení rodiče,

MŠ Jamolice bude uzavřena v době od 1.7.2020 do 31.8.2020. 

Uzavření provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

Hana Nekulová, ředitelka 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19, si Vás dovolujeme upozornit na přísná pravidla, kterými se naše mateřská škola řídí.

PŘI PRVNÍM VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
je zákonný zástupce povinen doložit vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Čestné prohlášení ke stažení najdete na našich webových stránkách.

Všechny důležité informace a pokyny jsou obsaženy v příloze Informace k organizaci předškolního vzdělávání.

Náměty

25.4.2020