Co se u nás děje

Informace k zahájení provozu

6.5.2020

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem bude v pondělí 25.5.2020 zahájen provoz mateřské školy. Prostudujte si pečlivě podmínky pro nástup dítěte do MŠ, vyplňte dotazník a před nástupem dítěte ke vzdělávání také čestné prohlášení. Vyplněný dotazník odevzdejte v termínu do 18.5.2020 do poštovní schránky u vchodu do MŠ nebo naskenovaný e-mailem na adresu msjamolice@seznam.cz. Čestné prohlášení odevzdejte v den nástupu dítěte do mateřské školy. Obojí je ke stažení níže, čestné prohlášení najdete také na webu MŠMT ("Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění").

Upozornění:

Děti se budou scházet nejpozději do 8 hodin, později nebudou do mateřské školy vpuštěny z důvodu provádění povinné dezinfekce.