Co se u nás děje

Informace o provozu MŠ ve šk.roce 2021/2022

30.8.2021

Provozní informace


Provoz MŠ je organizován od 1.9.2021 do 30.6.2022, provozní doba od 6.45 do 15.45 hodin.

Příchod dětí od 6.45 do 8.00. Pozdější příchod je možný pouze po domluvě s paní učitelkou.

Vyzvedávání dětí po obědě v čase od 12.00 do 12.15 a po odpoledním odpočinku od 14.30 do 15.45.

Omlouvání nepřítomnosti dětí:

- předem známá nepřítomnost u třídní učitelky

- náhlá nepřítomnost formou SMS na tel. č. 774 493 640

 

Platby


Školné

- 200 Kč/měsíc, 1. platba začátkem měsíce září na období 9-12/2020 hotově proti stvrzence, dále pak ve dvou splátkách po třech měsících


- Děti předškolního věku jsou dle zákona od platby školného osvobozeny, stejně tak děti s odkladem povinné školní docházky.

Stravné

- Svačiny

Platba vždy 1. a 2. den v měsící hotově proti podpisu.

- Obědy

Platba na účet školní jídelny ZŠ Ivančická inkasem.

 

Odhlašování obědů


V případě onemocnění dítěte lze oběd odhlásit v pondělí do 7.00 hod., ostatní dny den předem do 7.00 hod. První den lze oběd vyzvednout v kuchyni MŠ v době od 11.40 do 12.00 hodin, nutný je vlastní jídlonosič. Ostatní dny musí rodič stravu odhlásit. Stejný postup je i při nahlašování dětí po nemoci-vždy do 7.00 hodin den předem.

Odhlašování svačin


Svačiny lze odhlásit ráno od 6.30 do 7.00. Neodhlášené svačiny se nevydávají.

 

Důležité:

Rodič připraví dítěti čistou roušku v uzavíratelném igelitovém sáčku, která bude uložena ve skříňce.