Co se u nás děje

ORGANIZACE A PROVOZ MŠ

22.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19, si Vás dovolujeme upozornit na přísná pravidla, kterými se naše mateřská škola řídí.

PŘI PRVNÍM VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
je zákonný zástupce povinen doložit vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Čestné prohlášení ke stažení najdete na našich webových stránkách.

Všechny důležité informace a pokyny jsou obsaženy v příloze Informace k organizaci předškolního vzdělávání.