O nás

Mateřská škola Jamolice je jednotřídní s celodenním provozem. Výuku a výchovu zajišťuje ředitelka, kvalifikovaná pracovnice s pětadvacetiletou praxí a učitelka, kvalifikovaná pracovnice s osmiletou praxí. Školnice vykonává úklidové práce, připravuje svačiny pro děti a chystá obědy přivezené ze školní jídelny ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově.


Poslání naší školky 

Laskavým, vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše už umí, zvládne a dokáže. Chceme rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě a k druhým, vytvářet ovzduší vzájemné důvěry. Protože je naše školka jednotřídní, heterogenní a věkově různorodá a navštěvují ji děti od 2,5 do 7 let, dá se mnohem názorněji rozvíjet vzájemná empatie, tolerance, respekt, pomoc mladšímu, slabšímu, je více možností děti pochválit, když např. starší pomáhá mladšímu, naopak když menší děti se snaží vyrovnat starším dětem.


Cíle pro naši práci s dětmi

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Chceme umožnit dětem každodenní přirozený pohyb v mateřské škole i venku a tím položit základy zdravému životnímu stylu a vytvářet prostor pro zdravý rozumový a tělesný vývoj dítěte předškolního věku.

 

Stručný pohled do historie

Jsme jednotřídní mateřská škola, která byla založena v obci Jamolice v roce 1958. První zmínky o sezónním útulku jsou v archivních záznamech z roku 1946. Původní budova byla velmi skromná, prostorové možnosti byly omezené. Z těchto důvodů přistoupil místní národní výbor v roce 1989 k rekonstrukci bývalé základní školy a v následujícím roce došlo k přestěhování do nových prostor, ve kterých působí mateřská škola doposud.