O nás

Charakteristika školy a vzdělávacího programu

Mateřská škola byla založena v obci Jamolice v roce 1958. První zmínky o sezónním útulku jsou v archivních záznamech z roku 1946.

Původní budova byla velmi skromná, prostorové možnosti byly omezené. Z těchto důvodů přistoupila obec v roce 1989 k rekonstrukci bývalé základní školy a v následujícím roce došlo k přestěhování do nových prostor, ve kterých působí mateřská škola doposud.

Mateřská škola se nachází uprostřed vesnice u hlavní silnice na pomezí okresu Znojmo a okresu Třebíč, v blízkosti chráněného území "Přírodní park střední Pojihlaví".

V blízkosti mateřské školy je malý lesík, kde mají děti možnost sbírat přírodniny, v nedalekém okolí jsou rozsáhlé smíšené lesy, hadcová step a pastviny s výskytem chráněného sysla obecného, čehož škola využívá k vycházkám a výletům do přírody.

Mateřská škola je jednotřídní, s kapacitou 20 dětí, nachází se v jednopodlažní budově. Od roku 2016 má škola novou zahradu s pergolou a akátovými herními prvky. Dalším prostorem je vydlážděný dvorek za budovou navazující na zahradu. Je dětmi využíván k jízdě na koloběžkách a odrážedlech, jako dopravní hřiště a ke kreslení křídami. V roce 2019 došlo k rekonstrukci stávající školní zahrady a její přeměně na zahradu přírodní.

Charakteristika vzdělávacího programu


Laskavým, vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, objevovat, naslouchat, učit se, ale i s odvahou ukázat, co vše už umí, zvládne a dokáže. Chceme vytvářet ovzduší vzájemné důvěry, rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě a k druhým. Naším záměrem je podávat dětem pomocnou ruku při jejich prvních rozhodováních a jednáních v nejrůznějších oblastech.

Chceme směřovat k tomu, aby se děti, které opuští naši mateřskou školu v budoucnu projevovaly jako jedinečné a samostatné osobnosti.

Usilujeme o to, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kam se děti i jejich rodiče rádi vrací a kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce a všichni se cítí dobře a bezpečně.