Platby

Platba školného

30.9.2019

PLATBA ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Školné ve výši 200,-/měsíc se vybírá vždy 1. a 2. den v měsíci na aktuální měsíc (tzn. 1. a 2.9. za září atd.).