Projekty

PODPORA EVVO A VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY PŘI MŠ JAMOLICE

2.5.2019

INFORMACE O PROJEKTU

Mateřská škola Jamolice podala Žádost o podporu ze Státního fondu životního prostředí České republiky podle podmínek Národního programu Životní prostředí. Po přípravné fázi byla žádost o dotaci schválena. "Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí." Realizace výstavby zahrady v přírodním stylu byla dokončena v dubnu 2019.

Cílem programu environmentální výchovy MŠ Jamolice je:

  • podpořit u předškolních dětí vztah k přírodě a okolí svého bydliště, naučit je pozorovat přírodu a její krásy a přírodu chránit, podpořit zájem dětí o vlastní zkoumání a objevování
  • podpořit v dětech zájem o své vlastní zdraví a zdraví přírody
  • naučit děti vnímat souvislosti a změny v přírodě v návaznosti na jednotlivá roční období

 

 

Díky vybudování nové školní zahrady v přírodním stylu bude možné efektivně naplňovat cíle EVVO. Díky realizaci výstavby zahrady bude program EVVO naplňován zejména těmito aktivitami:

  • zařazování tématu přírody a její ochrany do denního života dětí - debaty o tom, co se aktuálně děje na zahradě
  • ve vzdělávání dětí bude díky pobytu na zahradě praktikováno učení prožitkem, smyslovým vnímáním - smyslové hry, pohybové hry, školní projekty - péče o zahradu, třídění odpadu, tématické dny a akce, rodinné prožitkové aktivity
  • děti budou moci na zahradě sledovat životní prostředí, pozorovat přírodu v jednotlivých ročních obdobích, pečovat o zahradu, vzdělávání dětí bude takto přeneseno do terénu v bezprostřední blízkosti školky
  • díky nové zahradě bude moci být efektivně realizován projekt "Ptačí tajemství", do kterého je mateřská škola zapojena.

https://www.sfzp.cz/Výsledek obrázku pro sfžphttps://www.mzp.cz/Výsledek obrázku pro mzp