PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4.2021

8.4.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4.2021 bude obnoven provoz Mateřské školy Jamolice. 

Osobní přítomnost na vzdělávání se týká :

- dětí, pro které je předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 povinné

- dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci "krizové infrastruktury" (viz níže)

 

PODMÍNKY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍ VÝUCE:


- Dítě nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19.

- Dítě podstoupilo povinné testování neinvazivními antigenními testy (2x týdně).

- Dítě v MŠ nemá povinnost nosit roušku.

Bližší informace k testování ve školách najdete na https://testovani.edu.cz/.

Rodičům přihlášených dětí budou zaslány podrobnější informace týkající se provozu školy a testování dětí.

 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy.

Hana Nekulová

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)

Uzavření provozu MŠ

27.2.2021

Vážení rodiče,

na základě vládního usnesení se s účinností ode dne 27.února 2021 do dne 21.března 2021 uzavírá provoz všech mateřských škol. Informace a formulář k ošetřovnému najdete na Úvod (cssz.cz). Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání formou distanční výuky dětem, pro které je předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 povinné.

O jeho průběhu Vás budeme informovat.

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 bude úměrně snížena o počet dnů, ve kterých byla škola uzavřena.

Pro předávání aktuálních informací směrem k Vám budeme využívat webové stránky, facebookovou skupinu, e-mail a sms zprávy.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

Hana Chvátalová

Oznámení o přerušení provozu v MŠ

20.10.2020

Ve čtvrtek 29.10.2020 bude v mateřské škole uzavřen provoz z důvodu oznámeného přerušení dodávky elektrické energie.

V pátek 30.10.2020 dojde taktéž k přerušení provozu - školní jídelna nevaří. V MŠ bude sanitární den.

Informace pro rodiče

18.9.2020

Vážení rodiče,

v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším opatřením.

Sledujte, prosím, web mzcr.cz, kde najdete aktualizované informace určené školám a zákonným zastupcům dětí.

Děkujeme za spolupráci.

Hana Nekulová

Zahájení nového školního roku 2020/2021

26.8.2020

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1.9.2020. Odhlášky svačin a obědů nebo případné absence oznamte, prosím, v pondělí 31.8. nebo nejpozději v úterý 1.9. do 6.45 hodin.


Děkujeme a přejeme úspěšný a pohodový start do nového školního roku.

Hana Nekulová, ředitelka školy

Uzavření MŠ během letních prázdnin

12.6.2020

Vážení rodiče,

MŠ Jamolice bude uzavřena v době od 1.7.2020 do 31.8.2020. 

Uzavření provozu bylo projednáno se zřizovatelem.

Hana Nekulová, ředitelka 

ORGANIZACE A PROVOZ MŠ

22.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění COVID-19, si Vás dovolujeme upozornit na přísná pravidla, kterými se naše mateřská škola řídí.

PŘI PRVNÍM VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
je zákonný zástupce povinen doložit vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (kašel, rýma, zvýšená tělesná teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Čestné prohlášení ke stažení najdete na našich webových stránkách.

Všechny důležité informace a pokyny jsou obsaženy v příloze Informace k organizaci předškolního vzdělávání.

Náměty pro práci s dětmi

6.5.2020

Informace k zahájení provozu

6.5.2020

Náměty

25.4.2020

Další články