MŠ Jamolice

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Denní program

Naše MŠ je jednotřídní, smíšená, děti jsou přijímány podle platného školního řádu.

Provozní doba MŠ od pondělí do pátku je od 6:45 do 15:45 hodin.

Organizace dne v Mateřské škole Jamolice

6:45 - 7:30 scházení dětí, ranní hry

7:30 - 9:00 individuální, skupinové, spontánní a částečně řízené činnosti, rozhovory

9:00 - 9:30 hygiena a svačina

9:30 - 9:45 hygiena, převlékání

9:45 - 11:30 pobyt venku

11:30 - 12:15 převlékání, hygiena, oběd

12:15 - 14:30 hygiena, odpočinek, relaxace, průběžné vstávání dětí

14:30 - 15:00 hygiena, svačina

15:00 - 15:45 volné hry, individuální péče, rozchod dětí domů

Ranní hry

Po příchodu si děti hrají kolektivně nebo individuálně dle vlastního výběru. Učitelka nabízí dětem hru nenásilnou formou. Ke hře mohou děti využívat center aktivit, tzv.koutků. Pokud je dítě nerozhodné a neví, s čím si hrát, je ostýchavé, pomůžeme mu vybrat aktivitu, která by ho zaujala. Snažíme se vytvářet kamarádské prostředí a kolektiv tmelit.

Hry ukončíme motivovanou říkankou a můžeme využít předem smluveného signálu.

Komunitní kruh

Děti svoláváme do kruhu motivovanou říkankou nebo písničkou a seznámíme se s programem dne. Všímáme si, jaké je počasí, jaký je den, můžeme se spočítat …

Zařazujeme také dechová a artikulační cvičení v rámci logopedické prevence.

Dopolední svačina

Při dopolední svačině se děti učí sebeobsluze, čistotě stolování a hygienickým návykům před a po jídle. Děti si samy vezmou talířek, jídlo a pití. Do jídla děti nenutíme, ale nabádáme, aby jídlo ochutnaly.

Řízená výchovná činnost

Činnost vychází z plánování dle ŠVP PV, který je vypracován v souladu s RVP PV. Nabídka činností je pestrá, přiměřená věku dětí a jejich schopnostem a všechny oblasti RVP PV jsou vzájemně propojeny. Činnost odpovídá tematickým celkům. Řízenými činnostmi se snažíme o všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Dobu řízených činností učitelka přizpůsobuje koncentraci, pozornosti a zájmu dětí.

Pobyt venku

Před pobytem venku se děti snaží samostatně obléknout podle počasí. Mladším dětem pomáhají při oblékání paní učitelky společně s paní školnicí. Doba pobytu venku je individuální (podle počasí). V případě velmi nepříznivého počasí může být doba pobytu zkrácena nebo zcela zrušena. Naopak při velmi příznivém počasí se doba pobytu venku může prodloužit. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven.

Oběd

Naší snahou je dodržovat intervaly mezi jídly, které by neměly být delší než 3 hodiny. Děti si osvojují hygienické a sebeobslužné návyky a kulturu stolování. Děti si samy po sobě uklízejí použité nádobí. Děti, které nezůstávají na odpolední spánek, odcházejí po obědě s rodiči domů. Rodiče si děti vyzvedávají po obědě v době od12.00 do 12.15, aby děti v klidu poobědvaly.

Odpočinek a spánek

V denním režimu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Před odpočinkem si děti vyslechnou čtenou pohádku nebo relaxační hudbu. Děti, které nespí, odcházejí po kratším odpočinku do třídy. Ostatním dětem je dán dostatek času, aby se vyspaly a odpočinuly si.

Odpolední svačina

Po spaní jsou děti vedeny k tomu, aby si ustlaly postel a urovnaly pyžamo. Následně posvačí.

Odpolední hry, příchod rodičů a rozcházení domů

Děti mají možnost pokračovat v započatých pracích dne, věnovat se hrám a činnostem dle vlastní volby, probíhá také individuální péče.

Učitelka se s odcházejícím dítětem rozloučí.

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2