MŠ Jamolice

Vítejte na našich nových webových stránkách!

O školce

Charakteristika školy a vzdělávacího programu

Mateřská škola byla založena v obci Jamolice v roce 1958. První zmínky o sezónním útulku jsou v archivních záznamech z roku 1946.

Původní budova byla velmi skromná, prostorové možnosti byly omezené. Z těchto důvodů přistoupila obec v roce 1989 k rekonstrukci bývalé základní školy a v následujícím roce došlo k přestěhování do nových prostor, ve kterých působí mateřská škola doposud.

Mateřská škola se nachází uprostřed vesnice u hlavní silnice na pomezí okresu Znojmo a okresu Třebíč, v blízkosti chráněného území "Přírodní park střední Pojihlaví".

V blízkosti mateřské školy je malý lesík, kde mají děti možnost sbírat přírodniny, v nedalekém okolí jsou rozsáhlé smíšené lesy, hadcová step a pastviny s výskytem chráněného sysla obecného, čehož škola využívá k vycházkám a výletům do přírody.

Mateřská škola je jednotřídní, s kapacitou 20 dětí, nachází se v jednopodlažní budově. Od roku 2016 má škola novou zahradu s pergolou a akátovými herními prvky. Dalším prostorem je vydlážděný dvorek za budovou navazující na zahradu. Je dětmi využíván k jízdě na koloběžkách a odrážedlech, jako dopravní hřiště a ke kreslení křídami. V roce 2019 došlo k rekonstrukci stávající školní zahrady a její přeměně na zahradu přírodní.

Mateřská škola Jamolice je jednotřídní s celodenním provozem. Výuku a výchovu zajišťuje ředitelka, kvalifikovaná pracovnice s pětadvacetiletou praxí a učitelka, kvalifikovaná pracovnice s osmiletou praxí. Školnice vykonává úklidové práce, připravuje svačiny pro děti a chystá obědy přivezené ze školní jídelny ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově.

Charakteristika vzdělávacího programu

Laskavým, vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, objevovat, naslouchat, učit se, ale i s odvahou ukázat, co vše už umí, zvládne a dokáže. Chceme vytvářet ovzduší vzájemné důvěry, rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě a k druhým. Naším záměrem je podávat dětem pomocnou ruku při jejich prvních rozhodováních a jednáních v nejrůznějších oblastech.

Chceme směřovat k tomu, aby se děti, které opuští naši mateřskou školu v budoucnu projevovaly jako jedinečné a samostatné osobnosti.

Usilujeme o to, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kam se děti i jejich rodiče rádi vrací a kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce a všichni se cítí dobře a bezpečně.

Poslání naší školky

Laskavým, vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše už umí, zvládne a dokáže. Chceme rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě a k druhým, vytvářet ovzduší vzájemné důvěry. Protože je naše školka jednotřídní, heterogenní a věkově různorodá a navštěvují ji děti od 2,5 do 7 let, dá se mnohem názorněji rozvíjet vzájemná empatie, tolerance, respekt, pomoc mladšímu, slabšímu, je více možností děti pochválit, když např. starší pomáhá mladšímu, naopak když menší děti se snaží vyrovnat starším dětem.

Cíle pro naši práci s dětmi

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Chceme umožnit dětem každodenní přirozený pohyb v mateřské škole i venku a tím položit základy zdravému životnímu stylu a vytvářet prostor pro zdravý rozumový a tělesný vývoj dítěte předškolního věku.

Stručný pohled do historie

Jsme jednotřídní mateřská škola, která byla založena v obci Jamolice v roce 1958. První zmínky o sezónním útulku jsou v archivních záznamech z roku 1946. Původní budova byla velmi skromná, prostorové možnosti byly omezené. Z těchto důvodů přistoupil místní národní výbor v roce 1989 k rekonstrukci bývalé základní školy a v následujícím roce došlo k přestěhování do nových prostor, ve kterých působí mateřská škola doposud.

MŠ Jamolice Kamarádi

O nás

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4